ΕΡΓΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2020

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ PRIJEPOLJE ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ


O Λάμπρος Ψυρράκης προσκλήθηκε και συμμετείχε στην 40 καλλιτεχνική κοινότητα Mileseva, που διοργανώθηκε απο 24 Αυγούστου ως 2 Σεπτεμβρίου στην πόλη Πριέπολιε της Σερβίας. Τον Αύγουστο του 2014 θα πραγματοποιηθεί έκθεση των έργων που εμπνεύστηκαν οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες απο την παραμονή τους στην συγκεκριμένη πόλη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ PRIJEPOLJE ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ


O Λάμπρος Ψυρράκης προσκλήθηκε και συμμετείχε στην 40 καλλιτεχνική κοινότητα Mileseva, που διοργανώθηκε απο 24 Αυγούστου ως 2 Σεπτεμβρίου στην πόλη Πριέπολιε της Σερβίας. Τον Αύγουστο του 2014 θα πραγματοποιηθεί έκθεση των έργων που εμπνεύστηκαν οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες απο την παραμονή τους στην συγκεκριμένη πόλη.