ΕΡΓΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2020

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ


Στο αρχοντικό Γεωργιάδη στην Μυτηλίνη της Λέσβου, τον Μάρτιο του 2015, πραγματοποιήθηκε το project  "ANTALLAXIMA", όπου και συμμετείχα με δύο έργα. "Πάλη των εθνών", και "Ανατολή-Δύση".

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ


Στο αρχοντικό Γεωργιάδη στην Μυτηλίνη της Λέσβου, τον Μάρτιο του 2015, πραγματοποιήθηκε το project  "ANTALLAXIMA", όπου και συμμετείχα με δύο έργα. "Πάλη των εθνών", και "Ανατολή-Δύση".