ΕΡΓΑ / ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΡΓΑ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΡΓΑ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ


Τα τρισδιάστατα έργα με τα οποία ο Λάμπρος ψυρράκης συμμετείχε στις ομαδικές εκθέσεις είναι συνήθως μεγάλων διαστάσεων κατασκευές εσωτερικού χώρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι έργα φτιαγμένα επι τόπου, με αντισυμβατικά υλικά και εφήμερο χαρακτήρα. Το μόνο έργο εξωτερικού χώρου ήταν το  "γραφειοκρατικό δένδρο", που εκτέθηκε στην αυλή του υπουργείου εσωτερικών τον Ιούνιο του 2003.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ


Τα τρισδιάστατα έργα με τα οποία ο Λάμπρος ψυρράκης συμμετείχε στις ομαδικές εκθέσεις είναι συνήθως μεγάλων διαστάσεων κατασκευές εσωτερικού χώρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι έργα φτιαγμένα επι τόπου, με αντισυμβατικά υλικά και εφήμερο χαρακτήρα. Το μόνο έργο εξωτερικού χώρου ήταν το  "γραφειοκρατικό δένδρο", που εκτέθηκε στην αυλή του υπουργείου εσωτερικών τον Ιούνιο του 2003.