ΕΡΓΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2007

ΑΝΟΗΣΙΕΣ Ή ΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ


Τον Ιούνιο του 2003 ο Λάμπρος Ψυρράκης, πραγματοποιεί ατομική έκθεση, στην kalfayan Gallery στην Αθήνα, με τίτλο  " Ανοησίες ή μια αυστηρά προσωπική υπόθεση". Το πρώτο συνθετικό αναφέρεται στις παιδαριωδώς ανόητες εικόνες, που φτιάχνονται με την αποκλυστική χρήση πλαστελίνης, ενώ η προέλευση τους είναι τα εικονογραφημένα παιδικά παραμύθια της δεκαετίας του 70, αλλά και άλλες εικόνες. Το δεύτερο συνθετικό παραπέμπει στην αιτιολογία της αποπομπής ενός Αμερικανού πρέσβη, που αντιτάχθηκε στον πόλεμο που κήρυξε ο Μπούς εναντίον  του Ιράκ την χρονιά εκείνη.

ΑΝΟΗΣΙΕΣ Ή ΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ


Τον Ιούνιο του 2003 ο Λάμπρος Ψυρράκης, πραγματοποιεί ατομική έκθεση, στην kalfayan Gallery στην Αθήνα, με τίτλο  " Ανοησίες ή μια αυστηρά προσωπική υπόθεση". Το πρώτο συνθετικό αναφέρεται στις παιδαριωδώς ανόητες εικόνες, που φτιάχνονται με την αποκλυστική χρήση πλαστελίνης, ενώ η προέλευση τους είναι τα εικονογραφημένα παιδικά παραμύθια της δεκαετίας του 70, αλλά και άλλες εικόνες. Το δεύτερο συνθετικό παραπέμπει στην αιτιολογία της αποπομπής ενός Αμερικανού πρέσβη, που αντιτάχθηκε στον πόλεμο που κήρυξε ο Μπούς εναντίον  του Ιράκ την χρονιά εκείνη.