ΕΡΓΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2007

ΔΗΜΟΔΕΣ ΑΣΜΑ ΑΝΤΙ ΤΙΤΛΟΥ


Τον χειμώνα του 2004, ο Λάμπρος Ψυρράκης πραγματοποιεί ατομική έκθεση, στην Kalfayan Gallery της Θεσσαλονίκης, με τίτλο "Δημόδες άσμα αντί τίτλου".

ΔΗΜΟΔΕΣ ΑΣΜΑ ΑΝΤΙ ΤΙΤΛΟΥ


Τον χειμώνα του 2004, ο Λάμπρος Ψυρράκης πραγματοποιεί ατομική έκθεση, στην Kalfayan Gallery της Θεσσαλονίκης, με τίτλο "Δημόδες άσμα αντί τίτλου".