ΕΡΓΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2007

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ


Τον Ιούνιο του 2003 ο Λάμπρος Ψυρράκης συμμετέχει στην έκθεση " Γραφειοκρατία ", που επιμελείται η ανεξάρτιτη επιμελήτρια Ολινκα Μηλιαρέση, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα. Το έργο κατασκευάστηκε επι τόπου στον προαύλιο χώρο του υπουργείου και ανακυκλώθηκε μετά το πέρας της έκθεσης. Αποτελούνταν απο παλαιά γραφεία του υπουργείου που τοποθετήθηκαν το ένα πάνω στο άλλο και καλλύφθηκαν ολοσχερώς με καφέ ταινεία περιτυλίγματος, σχηματίζοντας ένα άμορφο όγκο ύψους 4-5 μέτρων περίπου. Στις φωτογραφίες φαίνεται μακέτα του έργου και το εξώφυλο του καταλόγου.

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ


Τον Ιούνιο του 2003 ο Λάμπρος Ψυρράκης συμμετέχει στην έκθεση " Γραφειοκρατία ", που επιμελείται η ανεξάρτιτη επιμελήτρια Ολινκα Μηλιαρέση, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα. Το έργο κατασκευάστηκε επι τόπου στον προαύλιο χώρο του υπουργείου και ανακυκλώθηκε μετά το πέρας της έκθεσης. Αποτελούνταν απο παλαιά γραφεία του υπουργείου που τοποθετήθηκαν το ένα πάνω στο άλλο και καλλύφθηκαν ολοσχερώς με καφέ ταινεία περιτυλίγματος, σχηματίζοντας ένα άμορφο όγκο ύψους 4-5 μέτρων περίπου. Στις φωτογραφίες φαίνεται μακέτα του έργου και το εξώφυλο του καταλόγου.