ΕΡΓΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2012

ΤΟΥΡΚΟΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Ψ... ΤΟΥ ΤΟΝ ΧΑΒΑ


Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο Λάμπρος Ψυρράκης πραγματοποιεί ατομική έκθεση με τίτλο, "Τουρκοακαδημαϊκά και της ψ... του τον χαβά", στην Kalfayan Gallery στην Αθήνα. Ο τίτλος που γίνεται αντιληπτός μόνο στα Ελληνικά, περιπαίζει τον χαρακτήρα του νεοέλληνα, που δεν θέλει να παραδεχθεί την Τουρκική επιρροή στον τρόπο ζωής του και στην κουλτούρα του γενικότερα.

ΤΟΥΡΚΟΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Ψ... ΤΟΥ ΤΟΝ ΧΑΒΑ


Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο Λάμπρος Ψυρράκης πραγματοποιεί ατομική έκθεση με τίτλο, "Τουρκοακαδημαϊκά και της ψ... του τον χαβά", στην Kalfayan Gallery στην Αθήνα. Ο τίτλος που γίνεται αντιληπτός μόνο στα Ελληνικά, περιπαίζει τον χαρακτήρα του νεοέλληνα, που δεν θέλει να παραδεχθεί την Τουρκική επιρροή στον τρόπο ζωής του και στην κουλτούρα του γενικότερα.