ΕΡΓΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2012

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ 9

[ http://www.youtube.com/watch?v=BEwpJmFg6fk ]

Τον Σεπτέμβριο του 2009 ο Λάμπρος Ψυρράκης συμμετέχει στην ομαδική έκθεση Hinterland,   με επιμέλεια της Μαρίας Κενανίδου. Το έργο είναι μια κατασκευή in situ, και αποτελείται απο 10.000 καρφίτσες καρφωμένες στον τοίχο απ όπου κρέμονται χρωματιστές παγιέτες και σχηματίζουν την θολή εικόνα ένοπλων στρατιωτών με φόντο εθνικές σημαίες. Η κατασκευή είχε διαστάσεις 3Χ3 μέτρα και καταστράφηκε μετά το πέρας της έκθεσης.

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ 9

[ http://www.youtube.com/watch?v=BEwpJmFg6fk ]

Τον Σεπτέμβριο του 2009 ο Λάμπρος Ψυρράκης συμμετέχει στην ομαδική έκθεση Hinterland,   με επιμέλεια της Μαρίας Κενανίδου. Το έργο είναι μια κατασκευή in situ, και αποτελείται απο 10.000 καρφίτσες καρφωμένες στον τοίχο απ όπου κρέμονται χρωματιστές παγιέτες και σχηματίζουν την θολή εικόνα ένοπλων στρατιωτών με φόντο εθνικές σημαίες. Η κατασκευή είχε διαστάσεις 3Χ3 μέτρα και καταστράφηκε μετά το πέρας της έκθεσης.