ΕΡΓΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2007

12 ΤΡΙΕΝΑΛΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ VILNIUS ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ


Το 2004 ο Λάμπρος Ψυρράκης επιλέγεται για να συμμετάσχει στην Τριενάλε ζωγραφικής που γίνεται στο Vilnius πρωτεύουσα της Λιθουανίας, με τίτλο "επτά κανόνες της ζωγραφκής". Το έργο με το οποίο συμμετέχει είναι διαστάσεων 3Χ3 μέτρα περίπου και αποτελείται απο 9 κομάτια με πλεγμένες κορδέλες πάνω σε καμβά. Στις φωτογραφίες φαίνονται 3 απο αυτούς τους καμβάδες που όταν συναρμολογηθούν δίνουν την αμιδρή εντύπωση ενός πορτρέτου παρόμοιου με εκείνο του Α. Μπενάκη.

12 ΤΡΙΕΝΑΛΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ VILNIUS ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ


Το 2004 ο Λάμπρος Ψυρράκης επιλέγεται για να συμμετάσχει στην Τριενάλε ζωγραφικής που γίνεται στο Vilnius πρωτεύουσα της Λιθουανίας, με τίτλο "επτά κανόνες της ζωγραφκής". Το έργο με το οποίο συμμετέχει είναι διαστάσεων 3Χ3 μέτρα περίπου και αποτελείται απο 9 κομάτια με πλεγμένες κορδέλες πάνω σε καμβά. Στις φωτογραφίες φαίνονται 3 απο αυτούς τους καμβάδες που όταν συναρμολογηθούν δίνουν την αμιδρή εντύπωση ενός πορτρέτου παρόμοιου με εκείνο του Α. Μπενάκη.